CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

GRS Compliance

Tổ chức Xác Nhận Đăng Ký Toàn Cầu - GRS (Hoa Kỳ) xác nhận nệm và gối cao su thiên nhiên KYMDAN đạt tiêu chuẩn nhập khẩu và lưu hành trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ (kháng cháy là tiêu chuẩn bắt buộc để có giấy phép nhập khẩu và lưu hành). Trong đó, theo luật riêng của 14 tiểu bang là có cấp giấy chứng nhận được phép nhập khẩu và lưu hành riêng của từng Tiểu bang.

Tây Virginia

Pennsylvania

Virginia

     

Connecticut

Utah

Ohio

Rhode Island

Massachusetts

New York

California

Detroit (đang chờ cấp mới)

Delaware

Bắc Carolina
 

Oklahoma

 

 

 

Các chứng nhận khác