CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cấp, có hiệu lực đến ngày 23/09/2021 (Công ty KYMDAN đã được QUACERT cấp chứng nhận ISO 9001:2008 lần đầu ngày 15/07/2003, và liên tục cấp mới, duy trì hiệu lực đến hết ngày 23/09/2021).

Các chứng nhận ISO 9001:2008

Sau khi cấp giấy Chứng nhận phù hợp Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 định kỳ hàng năm tổ chức Quacert có các đợt tái đánh giá giám sát nhằm bảo đảm rằng doanh nghiệp luôn duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng đã được cấp chứng nhận, đáp ứng tốt các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trường hợp doanh nghiệp không duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng thì Giấy chứng nhận sẽ bị các tổ chức trên thu hồi.

Chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015

ISO: Là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Nhiệm vụ tổ chức này là xây dựng và quảng bá việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.

  • ISO 9000
    Bộ tiêu chuẩn do tiểu ban kỹ thuật TC 176 biên soạn và ban hành lần 1 vào năm 1987. ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về mô hình dùng để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
  • Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 được thừa nhận trên khắp thế giới: do nó có thể áp dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau, cả ngành công nghiệp lẫn dịch vụ.

Chất lượng được xem là lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện nay. Một số quốc gia qui định một số ngành nghề, sản phẩm phải có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 mới được tham gia thị trường.

Việc chứng nhận đạt được theo tiêu chuẩn ISO 9000 (ISO 9001:2015):

Do đơn vị chứng nhận thực hiện thông qua việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đăng ký chứng nhận.

Các chứng nhận khác