KYMDAN (AUSTRALIA) PTY. LTD.

 

Công ty KYMDAN Úc có số đăng ký kinh doanh 56091498065, là một công ty đăng ký theo luật Công ty của nước Úc.

Chứng chỉ đăng ký Công ty được cấp bởi: Ủy Ban Đầu tư và An Ninh Úc vào ngày 08/02/2000.

Kinh doanh các sản phẩm nệm cao su, gối cao su, giường, salon mang nhãn hiệu KYMDAN

 

Văn phòng và Cửa hàng tại Melbourne, Australia (Úc):

 
Phóng to
             
  Phóng to   Phóng to   Phóng to  
 
Hình ảnh Cửa hàng KYMDAN MELBOURNE
 
 

Cửa hàng tại Sydney, Australia (Úc):

 
 
Phóng to
             
 

Phóng to

  Phóng to   Phóng to  
 
 
Hình ảnh cửa hàng KYMDAN SYDNEY
 
Top