KYMDAN (AUSTRALIA) PTY. LTD.

Công ty KYMDAN Úc có số đăng ký kinh doanh 56091498065, là một công ty đăng ký theo luật Công ty của nước Úc.

Chứng chỉ đăng ký Công ty được cấp bởi: Ủy Ban Đầu tư và An Ninh Úc vào ngày 08/02/2000.

Kinh doanh các sản phẩm nệm cao su, gối cao su, giường, sofa mang nhãn hiệu KYMDAN

 

Văn phòng và Cửa hàng KYMDAN tại Melbourne, Australia (Úc):

Phóng to

 

                       

Hình ảnh Cửa hàng KYMDAN MELBOURNE

Văn phòng và Warehouse KYMDAN tại Sydney, Australia (Úc):

 

 

Cửa hàng KYMDAN tại Sydney, Australia (Úc):

  • 37 John Street, Cabramatta, NSW 2166, Australia
  • Điện thoại: +61 425 556 221 - +61 412 214 514
  • Email: contactus@kymdan.com
Tạm đóng cửa do dịch Covid-19.

                       

Hình ảnh Cửa hàng KYMDAN SYDNEY