Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÀI GÒN - KYMDAN

  • Địa chỉ:  28 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Điện thoại: +84 28 3861 9999, +84 28 3865 7158
  • Fax: +84 28 3865 7419, +84 28 3974 8376
  • Email: contact_us@kymdan.com
  • Website: www.kymdan.com

KYMDAN (AUSTRALIA) PTY. LTD.

KYMDAN AMERICA, INC.

  • Địa chỉ: 16737 Parkside Ave, Cerritos, CA 90703
  • Điện thoại: +1 8559 KYMDAN (1 8559 596326), +1 562 262 3600
  • Email: contact_us@kymdan.us
  • Website: www.kymdan.us
Xin chân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm, đóng góp ý kiến cho công ty Kymdan
Bản đồ vị trí
Top