CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

Chứng nhận thành viên Hiệp hội Ngành Hàng Nội Thất Australia

Kymdan là thành viên Hiệp hội Ngành Hàng Nội Thất Australia.

Chi tiết...
Mousse cao su thiên nhiên nệm Kymdan có khả năng kháng cháy, được chứng nhận bởi Bureau of Household Goods and Services, California, USA

Mousse nệm Kymdan đạt tiêu chuẩn kháng cháy, được Bureau of Household Goods and Services, California, USA cấp giấy phép nhập khẩu vào USA.

Chi tiết...
Chứng nhận của Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sỹ chỉnh xương toàn nước Úc.

Nệm (mattress) Kymdan Deluxe xuất khẩu sang Australia được Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sỹ chỉnh xương toàn nước Úc - chứng nhận phù hợp hỗ trợ điều trị trong ngành chỉnh xương (cong vẹo cột sống).

Chi tiết...
Chứng nhận nệm và gối của công ty Kymdan là môi trường không thích hợp để côn trùng lưu trú.

Chứng nhận nệm và gối của Công ty Kymdan là môi trường không thích hợp để côn trùng lưu trú do Trung Tâm Kiểm Dịch Thực Vật Sau Nhập Khẩu 2 cấp ngày 22 tháng 03 năm 2005.

Chi tiết...
Giải thưởng WIPO

Đây là giải thưởng của tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới của Liên Hợp Quốc trao tặng cho các doanh nghiệp có sử dụng sáng kiến sáng tạo, tận dụng hệ thống Sở hữu trí tuệ trong chiến lược sản xuất và phát triển của mình.

Chi tiết...
Chứng nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025

Phòng Thí Nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và ISO/IEC 17025:2017, mang số hiệu VILAS 207

Chi tiết...
Công ty Kymdan còn có hàng loạt Chứng nhận, Kết quả giám định của các Phòng thí nghiệm nổi tiếng và uy tín trên thế giới:

  • Nệm (mattress) Kymdan cao su thiên nhiên (USA).
  • Nệm (mattress) Kymdan không có chất gây ung thư Nitrosamine (USA và Pháp).
  • Nệm (mattress) Kymdan kháng vi khuẩn, kháng nấm mốc (Nhật Bản).
  • v.v…

Chi tiết...