Sách Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Su Thiên Nhiên

Tập sách Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Su Thiên Nhiên do ông Nguyễn Hữu Trí – Kỹ sư ngành hoá học, Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Cao Su Sài Gòn - Kymdan biên soạn. Sách được viết dựa trên các tài liệu nghiên cứu khoa học thế giới cũng như từ kết quả nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu này vào sản xuất thực tế trong hàng chục năm qua tại Công ty Kymdan.  

Đây là một tác phẩm khoa học được dùng làm tài liệu kỹ thuật tham khảo cho nhiều thế hệ nghiên cứu chuyên ngành hoá polyme tại một số trường đại học.

Sách do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành.

 

Lời giới thiệu của TS. Nguyễn Quang Khuyến về sách Khoa học kỹ thuật công nghệ cao su thiên nhiên.
Lời giới thiệu của Nhà Xuất Bản Trẻ về sách Khoa học kỹ thuật công nghệ cao su thiên nhiên.
Đính chính sách "Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Su Thiên Nhiên (tái bản lần thứ 5)".

   Download sách "Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Su Thiên Nhiên":
Nội dung
Download
Dung lượng
Giới thiệu
Lời giới thiệu
pdf  I   winzip

154KB

Chương 01
Đại Cương
pdf  I   winzip

277KB

Chương 02
Thành phần và tính chất latex
pdf  I   winzip

524KB

Chương 03

Thành phần hóa học và cấu trúc cao su

pdf  I   winzip

513KB

Chương 04

Hóa tính của cao su

pdf  I   winzip

390KB

Chương 05

Lý tính của cao su

pdf  I   winzip

264KB

Chương 06

Sự lưu hóa

pdf  I   winzip

446KB

Chương 07

Sự oxide hóa và lão hóa cao su thiên nhiên

pdf  I   winzip

306KB

Chương 08

Lập công thức hỗn hợp cao su cho chế biến sản phẩm tiêu dùng

pdf  I   winzip

163KB

Chương 09

Qui trình chế biến tổng quát

pdf  I   winzip

132KB

Chương 10

Các loại nguyên liệu cao su và latex thiên nhiên

pdf  I   winzip

143KB

Chương 11

Chất lưu hóa cao su

pdf  I   winzip

190KB

Chương 12

Chất xúc tiến lưu hóa

pdf  I   winzip

198KB

Chương 13

Chất tăng hoạt và trì hoãn lưu hóa

pdf  I   winzip

98KB

Chương 14

Chất phòng lão cho cao su lưu hóa

pdf  I   winzip

173KB

Chương 15

Chất độn trong cao su

pdf  I   winzip

145KB

Chương 16

Chất hóa dẻo cao su và chất "Pepti" (Chất xúc tiến hóa dẻo cao su)

pdf  I   winzip

1154KB

Chương 17

Chất tạo xốp

pdf  I   winzip

106KB

Chương 18

Một số nguyên liệu hóa chất khác

pdf  I   winzip

45KB

Mục lục  
pdf  I   winzip

102KB