Sách Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Su Thiên Nhiên.

Tập sách Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Su Thiên Nhiên do ông Nguyễn Hữu Trí – Kỹ sư ngành hoá học, Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Cao Su Sài Gòn - Kymdan biên soạn. Sách được viết dựa trên các tài liệu nghiên cứu khoa học thế giới cũng như từ kết quả nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu này vào sản xuất thực tế trong hàng chục năm qua tại Công ty Kymdan.  

Đây là một tác phẩm khoa học được dùng làm tài liệu kỹ thuật tham khảo cho nhiều thế hệ nghiên cứu chuyên ngành hoá polyme tại một số trường đại học.

Sách do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành.

 

Lời giới thiệu của TS. Nguyễn Quang Khuyến về sách Khoa học kỹ thuật công nghệ cao su thiên nhiên.
Lời giới thiệu của Nhà Xuất Bản Trẻ về sách Khoa học kỹ thuật công nghệ cao su thiên nhiên.
Bản hiệu đính lần thứ 6.
   Quý khách đang lưu sách bản giấy, vui lòng tải bảng hiệu đính này tại đây để tham khảo

 

   Download sách "Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Su Thiên Nhiên":
Nội dung
Download
Dung lượng
Giới thiệu
Lời giới thiệu
pdf  I   winzip

176 KB

Chương 01
Đại Cương
pdf  I   winzip

2.9 MB

Chương 02
Thành phần và tính chất latex
pdf  I   winzip

5.3 MB

Chương 03

Thành phần hóa học và cấu trúc cao su

pdf  I   winzip

3 MB

Chương 04

Hóa tính của cao su

pdf  I   winzip

1.1 MB

Chương 05

Lý tính của cao su

pdf  I   winzip

2 MB

Chương 06

Sự lưu hóa

pdf  I   winzip

3 MB

Chương 07

Sự oxide hóa và lão hóa cao su thiên nhiên

pdf  I   winzip

6.3 MB

Chương 08

Lập công thức hỗn hợp cao su cho chế biến sản phẩm tiêu dùng

pdf  I   winzip

4.6 MB

Chương 09

Qui trình chế biến tổng quát

pdf  I   winzip

2.5 MB

Chương 10

Các loại nguyên liệu cao su và latex thiên nhiên

pdf  I   winzip

1.5 MB

Chương 11

Chất lưu hóa cao su

pdf  I   winzip

2.5 MB

Chương 12

Chất xúc tiến lưu hóa

pdf  I   winzip

5.1 MB

Chương 13

Chất tăng hoạt và trì hoãn lưu hóa

pdf  I   winzip

3.8 MB

Chương 14

Chất phòng lão cho cao su lưu hóa

pdf  I   winzip

1 MB

Chương 15

Chất độn trong cao su

pdf  I   winzip

2.4 MB

Chương 16

Chất hóa dẻo cao su và chất "Pepti" (Chất xúc tiến hóa dẻo cao su)

pdf  I   winzip

6.7 MB

Chương 17

Chất tạo xốp

pdf  I   winzip

1.5 MB

Chương 18

Một số nguyên liệu hóa chất khác

pdf  I   winzip

1.1 MB

Mục lục  
pdf  I   winzip

111 KB