PHÒNG THÍ NGHIỆM KYMDAN

Phóng toĐược thành lập với mục tiêu tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nhằm tạo nệm ưu thế vượt trội trong tính năng các sản phẩm  sản xuất ra, Phòng Thí Nghiệm Kymdan đã được đầu tư trang bị những thiết bị, máy móc thuộc loại hiện đại nhất trên thế giới chuyên về nghiên cứu cao su thiên nhiên.

Phòng Thí Nghiệm Công ty Kymdan là một tập thể gồm nhiều kỹ sư, cử nhân trẻ, năng động, năng lực tốt.

Phòng Thí Nghiệm được cơ cấu tổ chức thành một hệ thống bao gồm 04 laboratories chuyên môn:

  • Phòng Kiểm tra chất lượng nguyên liệu: có chức năng kiểm tra chất lượng của tất cả các nguồn nguyên liệu đầu vào. Vì phương châm của công ty là: sản phẩm chỉ có chất lượng tốt nhất khi nguồn nguyên liệu cung cấp là tốt nhất.
  • Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm: có chức năng kiểm soát thường xuyên các tính năng của sản phẩm như: tỷ trọng, độ bền kéo, độ đàn hồi, độ kháng lão hóa, hàm lượng kim loại nặng, v.v..., để bảo đảm sản phẩm cung cấp ra thị trường đạt chất lượng cao nhất.
  • Phòng Kiểm tra Hóa lý và Môi trường: có chức năng kiểm soát các tiêu chuẩn hóa lý, vi sinh của các nguồn nước: sản xuất, sinh hoạt, nước thải...
  • Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm: có chức năng thực hiện các nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, qui trình sản xuất theo hướng hiện đại hóa, thực hiện các đề tài nghiên cứu có tính thời sự. v.v...

Với năng lực và hệ thống có tính chuyên môn hóa cao, Phòng Thí Nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 và mang số hiệu VILAS 207, đã được cấp chứng nhận phù hợp lần đầu vào năm 2006 và liên tục được đánh giá định kỳ 3 năm một lần (vào các năm 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024) và duy trì hiệu lực chứng nhận cho đến 2027.

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2006

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2009

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2012

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2015

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2018

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025: 2017 cấp năm 2020

   

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025: 2017 cấp năm 2021

 

 

 

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 cấp năm 2024

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG THÍ NGHIỆM KYMDAN:

Phòng Kiểm tra chất lượng nguyên liệu:

Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm:
 
Phòng Kiểm tra Hóa lý và Môi trường:

             
Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm:
 

 Thông tin liên quan: