CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

Công ty KYMDAN còn có hàng loạt Chứng nhận, Kết quả giám định của các Phòng thí nghiệm nổi tiếng và uy tín trên thế giới:

Công ty KYMDAN còn có hàng loạt Chứng nhận, Kết quả giám định của các Phòng thí nghiệm nổi tiếng và uy tín trên thế giới:

  • Nệm (mattress) KYMDAN cao su thiên nhiên (USA).
  • Nệm (mattress) KYMDAN không có chất gây ung thư Nitrosamine (USA và Pháp).
  • Nệm (mattress) KYMDAN kháng khuẩn, kháng nấm mốc (Nhật Bản).
  • v.v…