CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

Công ty Kymdan còn có hàng loạt Chứng nhận, Kết quả giám định của các Phòng thí nghiệm nổi tiếng và uy tín trên thế giới:

Công ty Kymdan còn có hàng loạt Chứng nhận, Kết quả giám định của các Phòng thí nghiệm nổi tiếng và uy tín trên thế giới:

  • Nệm (mattress) Kymdan cao su thiên nhiên (USA).
  • Nệm (mattress) Kymdan không có chất gây ung thư Nitrosamine (USA và Pháp).
  • Nệm (mattress) Kymdan kháng vi khuẩn, kháng nấm mốc (Nhật Bản).
  • v.v…