Đầu giường gỗ kiểu Alpha

Đầu giường đa năng kiểu Alpha có thể lắp ghép với nhiều loại giường không đầu giường khác nhau, nhằm tăng thêm công năng và mỹ thuật cho sản phẩm. Đầu giường Alpha đặc biệt thích hợp với giường Finest.

Thời gian bảo hành: 10 năm.

Chế độ bảo hành: xem chi tiết.

Bảng giá bán lẻ chỉ áp dụng tại lãnh thổ Việt Nam (đã bao gồm VAT). Đơn vị tính: VND
Kích thước Giá niêm yết
(VND/SP)
Giá đã giảm 5% (VND/SP) Mua Quà tặng
120cm x 200cm x 15cm 22.822.000 21.680.000
140cm x 200cm x 15cm 22.822.000 21.680.000
160cm x 200cm x 15cm 22.822.000 21.680.000
180cm x 200cm x 15cm 22.822.000 21.680.000
120cm x 200cm x 30cm 22.822.000 21.680.000
140cm x 200cm x 30cm 22.822.000 21.680.000
160cm x 200cm x 30cm 22.822.000 21.680.000
180cm x 200cm x 30cm 22.822.000 21.680.000

Từ trước đến nay, mọi giao dịch tại thị trường Việt Nam được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam, KYMDAN không nhận thanh toán bằng ngoại tệ.
Quý khách có nhu cầu tham khảo giá trị hàng hóa bằng USD, AUD, EUR, YEN vui lòng tự chuyển đổi, doanh nghiệp không niêm yết giá bán bằng USD, AUD, EUR, YEN do không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Sản phẩm khác: