Đầu giường Kymdan kiểu Alpha

Đầu giường đa năng kiểu Alpha có thể lắp ghép với nhiều loại giường không đầu giường khác nhau, nhằm tăng thêm công năng và mỹ thuật cho sản phẩm. Đầu giường Alpha đặc biệt thích hợp với giường Finest.

Thời gian bảo hành: 10 năm.

Chế độ bảo hành: xem chi tiết.

Quý khách tham khảo Bảng giá bán lẻ theo Chương trình khuyến mại từ 01/06/2024 đến 31/07/2024 (áp dụng trong nước Việt Nam, đã bao gồm VAT). Đơn vị tính: VND
Kích thước Giá niêm yết
(VND/Bộ)
Khuyến mại được áp dụng từ 01/06/2024 đến 31/07/2024 Mua sản phẩm
Giá khuyến mãi giảm 6% Quà tặng
120cm x 200cm x 15cm 28.102.000 26.410.000
140cm x 200cm x 15cm 28.102.000 26.410.000
160cm x 200cm x 15cm 28.102.000 26.410.000
180cm x 200cm x 15cm 28.102.000 26.410.000
120cm x 200cm x 30cm 28.102.000 26.410.000
140cm x 200cm x 30cm 28.102.000 26.410.000
160cm x 200cm x 30cm 28.102.000 26.410.000
180cm x 200cm x 30cm 28.102.000 26.410.000

Sản phẩm khác: