Giường Kymdan kiểu Rosana
Ghi chú:
* Mã màu sử dụng trong hình nội thất: Màu bọc Vinyl Roma R01.
(Lưu ý: Màu sắc hiển thị trên màn hình chỉ mang tính tương đối, có thể có sự chênh lệch so với màu sắc thật của sản phẩm. )

Lưu ý: Sản phẩm Giường và Sofa Kymdan đều do Công ty Kymdan tự thiết kế và sản xuất, đã được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, thuộc quyền sở hữu của Công ty Kymdan. Mọi hành vi sao chép, sử dụng không được sự cho phép của Kymdan được xem là bất hợp pháp.

Thời gian bảo hành: Bảo hành 10 năm cho phần khung giường. Bảo hành 15 năm cho phần mousse cao su thiên nhiên bọc giường (nếu có).

Chế độ bảo hành: xem chi tiết.

Hướng dẫn sử dụng: xem chi tiết

Tìm cửa hàng Kymdan gần nhất

Quý khách vui lòng chọn kích thước giường để xem chi tiết bảng giá sản phẩm tương ứng bên dưới

*Kích thước chi tiết:

* Quý khách tham khảo Bảng giá bán lẻ theo Chương trình khuyến mại từ 22/01/2023 đến 31/05/2023 (áp dụng trong nước Việt Nam, đã bao gồm VAT). Đơn vị tính: VND

Kích thước Giá niêm yết
(VND/Bộ)
Khuyến mại được áp dụng từ 22/01/2023 đến 31/05/2023 Mua sản phẩm
Giá khuyến mãi giảm 5% Quà tặng
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 86.492.000 82.160.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 106.656.000 101.300.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 92.355.000 87.730.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 113.481.000 107.790.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 90.265.000 85.750.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 110.429.000 104.890.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 96.345.000 91.520.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 117.471.000 111.580.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 94.283.000 89.560.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 114.447.000 108.700.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 100.580.000 95.550.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 121.706.000 115.610.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 98.119.000 93.210.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 118.283.000 112.350.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 104.633.000 99.400.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 125.759.000 119.460.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 98.806.000 93.860.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 118.970.000 113.000.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 105.320.000 100.050.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 126.446.000 120.110.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 102.917.000 97.770.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 123.081.000 116.910.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 109.648.000 104.160.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 130.774.000 124.220.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 103.483.000 98.300.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 123.647.000 117.440.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 110.215.000 104.700.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 131.341.000 124.760.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 106.823.000 101.480.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 126.987.000 120.620.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 113.771.000 108.080.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 134.897.000 128.140.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000
Bọc Vinyl (simili)
Khung giường 107.444.000 102.070.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 127.608.000 121.210.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.082.000 9.570.000
Bọc vải Premium
Khung giường 114.393.000 108.670.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Khung giường + 2 tủ đầu giường 135.519.000 128.730.000
Phiếu sơn giường miễn phí
Sử dụng cho giường KYMDAN đã mua
Tủ đầu giường 10.563.000 10.030.000

Từ trước đến nay, mọi giao dịch tại thị trường Việt Nam được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam, Kymdan không nhận thanh toán bằng ngoại tệ.
Quý khách có nhu cầu tham khảo giá trị hàng hóa bằng USD, AUD, EUR, YEN vui lòng tự chuyển đổi, doanh nghiệp không niêm yết giá bán bằng USD, AUD, EUR, YEN do không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.


Sản phẩm khác: